Ознаке: Ауторско право

Ауторско право обухвата права аутора књижевних, научних, стручних и уметничких дела. Сродна права су право интерпретатора, право првог издавача слободног дела, права произвођача фонограма (аудио, музика), видеограма (видео), емисија, база података и право издавача штампаних издања као права сродна ауторском праву. Подразумева начин остваривања ауторског и сродних права и судску заштиту тих права. Регулисани су Законом о ауторском и сродним правима.

За појам ауторског права битно је знати како настаје ауторско дело и прочитати о заштити ауторских права.

Ћумурана на Мирочу

Ауторско дело настало у радном односу

Оно што често збуњује ауторе, запослене и послодавце је колико траје ауторско право за дело створено (настало) у радном односу. Колико временски траје ауторско дело је тема коју смо већ обрадили. Међутим, иако није...

Трајање ауторског права

Колико траје ауторско право?

“Колико траје ауторско право?” често je питање у пракси, јер неинформисани аутори неретко прате стране изворе, док је домаћих изузетно мало. Отуд и повод за овај текст. Да одмах разрешимо недоумицу: Ауторско право траје...

Местија, Сванетија, Грузија

Creative Commons лиценца у српском праву

Пре извесног времена се повела расправа међу лаицима са питањем да ли Creative Commons лиценца важи у српском праву и на српском суду, те ћемо у овом тексту покушати дати одговор на питање. Требало...

Ауторско дело

Како настаје и како се штити ауторско дело

У добу убрзане размене идеја и података, питање како настаје и како се штити ауторско дело је од пресудног значаја за разумевање духа ауторског права. Ову област регулише Закон о ауторском и сродним правима....

ULUPUDS cenovnik fotografija

УЛУПУДС ценовник: Преглед минималних цена фотографија

Овај Преглед минималних цена фотографија (тарфиник) донело је Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС у мају 2006. године и користи се у судској пракси и приликом вештачења за утврђивање висине...

Бернска конвенција за заштиту књижевних и уметничких дела

Бернска конвенција за заштиту књижевних и уметничких дела

БЕРНСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ КЊИЖЕВНИХ И УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА од 9. септембра 1886. године допуњена у Паризу 4. маја 1896, измењена у Берлину 13. новембра 1908, допуњена у Берну 20. марта 1914, измењена у Риму...

WIPO Уговор о ауторском праву

WIPO Уговор о ауторском праву

WIPO УГОВОР О АУТОРСКОМ ПРАВУ ПРЕАМБУЛА Уговорне стране, Желећи да развију и обезбеде заштиту ауторских права на књижевним и уметничким делима, на што ефикаснији и једнообразнији начин; Признајући потребу за установљавањем нових међународних правила...

Штампарска машина

Заштита ауторског права као борба издавача и аутора

Штампарска машина је један од познатијих стартапова у историји, чији је проналазак и даљи развој допрнео развоју заштите ауторског права. Изумео ју је Гутенберг у 15. веку. Међутим, није много познато, али против Гутенберга...

Заштита ауторског права у антици

Заштита ауторског права у антици и средњем веку

Од најранијих времена развој људске цивилизације можемо пратити кроз политичку историју, правну историју, филозофију, али и кроз уметност што је оно што највише асоцира проток времена од настанка људског рода до данас, а кроз...

Autorsko pravo

Закон о ауторском и сродним правима

ЗАКОН О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012 и 29/2016 – одлука УС) I ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1 Овим законом уређују се права аутора књижевних, научних, стручних и уметничких...