Oznake: Autorsko pravo

Autorsko pravo obuhvata prava autora književnih, naučnih, stručnih i umetničkih dela. Srodna prava su pravo interpretatora, pravo prvog izdavača slobodnog dela, prava proizvođača fonograma (audio, muzika), videograma (video), emisija, baza podataka i pravo izdavača štampanih izdanja kao prava srodna autorskom pravu. Podrazumeva način ostvarivanja autorskog i srodnih prava i sudsku zaštitu tih prava. Uređeni su Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Pripada korpusu intelektualne svojine.

Za pojam autorskog prava bitno je znati kako nastaje autorsko delo i pročitati o zaštiti autorskih prava.

Topli do, Stara planina

Novi ULUPUDS cenovnik fotografija 2017/2018

Cenovnik (tarifnik) fotografija je donela je foto sekcija ULUPUDS-a (Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije) u junu 2017. godine i važi do donošenja novog. Koristi se u sudskoj praksi prilikom naknada za povredu...

Trajanje autorskog prava

Koliko traje autorsko pravo?

“Koliko traje autorsko pravo?” često je pitanje u praksi, jer neinformisani autori neretko prate strane izvore, dok je domaćih izuzetno malo. Otud i povod za ovaj tekst. Da odmah razrešimo nedoumicu: Autorsko pravo traje...

ULUPUDS cenovnik fotografija

Stari ULUPUDS cenovnik fotografija (2006)

Ovaj Pregled minimalnih cena fotografija (tarfinik) donelo je Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS u maju 2006. godine i koristi se u sudskoj praksi i prilikom veštačenja za utvrđivanje visine...

WIPO Ugovor o autorskom pravu

WIPO Ugovor o autorskom pravu

WIPO UGOVOR O AUTORSKOM PRAVU PREAMBULA Ugovorne strane, Želeći da razviju i obezbede zaštitu autorskih prava na književnim i umetničkim delima, na što efikasniji i jednoobrazniji način; Priznajući potrebu za ustanovljavanjem novih međunarodnih pravila...