Ознаке: Интелектуална својина

Интелектуална својина је право својине над производима људског духа. У ужем смислу интелектуална својина обухвата ауторска права и права сродна ауторском праву и право индустријске својине.

Уско је везана за област интернет права.

Водич кроз интелектуалну својину

Водич кроз интелектуалну својину (бесплатно преузимање, PDF)

Овај Водич кроз интелектуалну својину је намењен свима који раде у креативним индустријама и треба да служи за упућивање стваралаца у основне појмове ове врсте права. Због ограниченог формата Водича не може се детаљно...

Жиг и право на жиг

Шта је жиг, право на жиг и у каквој је вези с брендом?

Значај жига и његове заштите је у данашњем добу излишно помињати. Међутим, многе су недоумице у вези жигова јер субјекти заштите често не знају шта желе заштитити. Разјаснићемо шта је жиг, односно право жига....

Грза

Најчешће повреде ауторских права на интернету

Брзина којом се ствара и објављује тзв. садржај на интернету често доводи и до брзе повреде ауторских права. Иако постоји много начина како ауторско право може бити повређено, у овом тексту ћемо се осврнути...

Топли до, Стара планина

Нови УЛУПУДС ценовник фотографија 2017/2018

Ценовник (тарифник) фотографија је донела је фото секција УЛУПУДС-а (Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије) у јуну 2017. године и важи до доношења новог. Користи се у судској пракси приликом накнада за повреду...

Ћумурана на Мирочу

Ауторско дело настало у радном односу

Оно што често збуњује ауторе, запослене и послодавце је колико траје ауторско право за дело створено (настало) у радном односу. Колико временски траје ауторско дело је тема коју смо већ обрадили. Међутим, иако није...

Трајање ауторског права

Колико траје ауторско право?

“Колико траје ауторско право?” често je питање у пракси, јер неинформисани аутори неретко прате стране изворе, док је домаћих изузетно мало. Отуд и повод за овај текст. Да одмах разрешимо недоумицу: Ауторско право траје...

Местија, Сванетија, Грузија

Creative Commons лиценца у српском праву

Пре извесног времена се повела расправа међу лаицима са питањем да ли Creative Commons лиценца важи у српском праву и на српском суду, те ћемо у овом тексту покушати дати одговор на питање. Требало...

Ауторско дело

Како настаје и како се штити ауторско дело

У добу убрзане размене идеја и података, питање како настаје и како се штити ауторско дело је од пресудног значаја за разумевање духа ауторског права. Ову област регулише Закон о ауторском и сродним правима....

ULUPUDS cenovnik fotografija

Стари УЛУПУДС ценовник фотографија (2006)

Овај Преглед минималних цена фотографија (тарфиник) донело је Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС у мају 2006. године и користи се у судској пракси и приликом вештачења за утврђивање висине...

Бернска конвенција за заштиту књижевних и уметничких дела

Бернска конвенција за заштиту књижевних и уметничких дела

БЕРНСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ КЊИЖЕВНИХ И УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА од 9. септембра 1886. године допуњена у Паризу 4. маја 1896, измењена у Берлину 13. новембра 1908, допуњена у Берну 20. марта 1914, измењена у Риму...