Ознаке: Интернет право

Интернет право је мултидисциплинарни приступ проблемима као што су заштита података, ауторско право, електорнска трговина, заштита приватности, неовлашћено коришћење туђег садржаја, општи услови коришћења, спорови у вези интернет домена, високо-технолошки криминал, увреде путем друштвених мрежа и слично.

Грза

Најчешће повреде ауторских права на интернету

Брзина којом се ствара и објављује тзв. садржај на интернету често доводи и до брзе повреде ауторских права. Иако постоји много начина како ауторско право може бити повређено, у овом тексту ћемо се осврнути...

Робот у деловима

Да ли робот може постати држављанин Републике Србије?

Трагом вести да је робот Софија добила држављанство Саудијске Арабије, покушаћемо да испитамо да ли робот може постати држављанин Републике Србије. Робот је кованица која је на светску језичку позорницу дошла из чешког језика...

Местија, Сванетија, Грузија

Creative Commons лиценца у српском праву

Пре извесног времена се повела расправа међу лаицима са питањем да ли Creative Commons лиценца важи у српском праву и на српском суду, те ћемо у овом тексту покушати дати одговор на питање. Требало...

Закон о електронском документу

Закон о електронском документу

ЗАКОН О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОКУМЕНТУ („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1 Овим законом уређују се услови и начин поступања са електронским документом у правном промету, управним, судским и другим...

Autorsko pravo

Закон о ауторском и сродним правима

ЗАКОН О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012 и 29/2016 – одлука УС) I ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1 Овим законом уређују се права аутора књижевних, научних, стручних и уметничких...

Општи услови коришћења сајта

Шта су општи услови коришћења web сајта и да ли су нам потребни

Општи услови коришћења сајта нису новотарија, иако су све чешће присутни на домаћим интернет сајтовима. У квалитет израде и садржину општих услова овом приликом не желимо да улазимо. Намера овог текста је да ближе...