Oznake: Naknada štete

Sporovi i postupci u vezi naknade štete i pravna mišljenja u vezi pojedinih situacija ili nezgoda. Svako je dužan da se uzdrži od postupka kojim se može drugom prouzrokovati šteta i to je opšte načelo Zakona o obligacionim odnosima.