Ознаке: Уговори

Уговори су део уговорног права у ужем смислу и облигационог права у ширем смислу. Уговор је сагласност воља и закључен је кад су се уговорне стране сагласиле о битним састојцима уговора. Могу бити грађанскоправни или уговори у привреди које предузећа и друга правна лица која обављају привредну делатност, као и имаоци радњи и други појединци који у виду регистрованог занимања обављају неку привредну делатност закључују међу собом у обављању делатности које сачињавају предмете њиховог пословања или су у вези са тим делатностима.

Ћумурана на Мирочу

Ауторско дело настало у радном односу

Оно што често збуњује ауторе, запослене и послодавце је колико траје ауторско право за дело створено (настало) у радном односу. Колико временски траје ауторско дело је тема коју смо већ обрадили. Међутим, иако није...

Општи услови коришћења сајта

Шта су општи услови коришћења web сајта и да ли су нам потребни

Општи услови коришћења сајта нису новотарија, иако су све чешће присутни на домаћим интернет сајтовима. У квалитет израде и садржину општих услова овом приликом не желимо да улазимо. Намера овог текста је да ближе...

Sumer

Сумери: Нема права без пива

Давно беше, има томе скоро седам хиљада љета, када је простор Међуречја (гр. Месопотамије), а то је територија данашњег Ирака и Кувајта, населио народ за који се још са сигурношћу не зна одакле је...