Ознаке: WIPO

WIPO Уговор о ауторском праву

WIPO Уговор о ауторском праву

WIPO УГОВОР О АУТОРСКОМ ПРАВУ ПРЕАМБУЛА Уговорне стране, Желећи да развију и обезбеде заштиту ауторских права на књижевним и уметничким делима, на што ефикаснији и једнообразнији начин; Признајући потребу за установљавањем нових међународних правила...