Интернет презентација адвокатске канцеларије

Интернет презентација адвокатске канцеларије намењена је представљању Адвокатске канцеларије Недељковић, адвоката Уроша З. Недељковића, правног тима и сарадника канцеларије те се ни у ком случају не може сматрати рекламом.

Презентација постоји да би се на њој приказале области рада канцеларијеправна мишљења поводом актуелних правних питања и занимљивости из области права и правне историје као и промоција адвокатуре као професије у складу са кодексом професионалне етике адвоката.

На презентацији се не налазе правни савети нити је адвокат дужан да вам их овим путем да. За правне савете и правну помоћ обратите нам се путем контакт странице.

Из истог разлога на презентацији не постоји могућност коментарисања и јавног постављања питања.

Молимо да нам електронском поштом не шаљете поверљиве информације. Комуникација путем електронске поште је без гаранција и не можемо гарантовати безбедност података. Наведено важи и за све друштвене мреже на којима су канцеларија или адвокат Недељковић представљени.

За правну помоћ или правни савет можете се обратити било ком адвокату из именика адвоката Адвокатске коморе Србије или адвокатске коморе у саставу, а све зависности од места пребивалишта или жеље за квалитетним пружањем правне помоћи.

Сви текстови на овој презентацији су у власништву адвоката Недељковића, осим ако није другачије наведен аутор или је садржај законом изузет од заштите и намењени су колегама, али и лаицима те се у њима се на поједностављен начин објашњавају правно-теоријски појмови.