Нови УЛУПУДС ценовник фотографија 2017/2018

Ценовник (тарифник) фотографија је донела је фото секција УЛУПУДС-а (Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије) у јуну 2017. године и важи до доношења новог. Користи се у судској пракси приликом накнада за повреду ауторског права при неовлашћеном коришћењу фотографија (тзв. крађа фотографија). Ценовник се односи на минималне накнаде за коришћење фотографија.

За повреде ауторског права у вези фотографија које су настале пре јуна 2017. године референтан је стари ценовник фотографија из 2006. године. Нови ценовник, за разлику од старог, нема одредби које су контрадикторне (коришћење на интернету у Србији и међународно коришћење).

Ценовник фотографија преносимо у целости.

 

За интернет и друге електронске форме приказивања

Сврха фотографијеПериод коришћењаЦена
Презентација компанијаПо објави150
Web портали и онлајн издања штампаних и електронских медијаПо објави150
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube и друге друштвене мрежеПо објави150
Употреба у филмској и телевизијској продукцијиПо објави150
Фотографије приказане на видео зидовимаПо објави150
Фотографије приказане у сценографијамаПо објави150
Фотографије приказане на јавним местимаПо објави150
Фотографије приказане у превозним средствимаПо објави150
  • Фотографије снимљене у специјалним условима (подводна, из ваздуха дроном, хеликоптера, змаја, балона, ратна фотографија) цене се множе фактором х2 од наведене
  • Цена за приказ на насловној или уводној страни је дупло већа од наведене
  • Цена за употребу за интернет се односи на период од једне године (1 година)

За издаваштво

Новине - по објави

Тираж1/8 стране1/4 стране1/2 стране3/4 странеЦела страна
Мање од 5.00060100160200260
Од 5.000 до 20.000120160240260480
Преко 20.000160240360480320

Магазини - по објави

Тираж1/4 стране1/2 стране3/4 странеЦела странаНасловна
Мање од 1.000120160200240500
Од 1.000 до 5.000160200240300660
Преко 5.000240300360400900

Књиге - по објави

Тираж1/4 стране1/2 стране3/4 странеЦела странаНасловна
Мање од 500150210270350900
Од 500 до 1.0002403003904501200
Преко 1.0002703604506001600

Постери

ТиражДо B2Већи од B2
Мање од 500150300
Од 500 до 1.000200400
Преко 1.000300500

Календари

ТиражЏепни форматB4 форматB3 форматB2 формат
Мање од 500100150200300
Од 500 до 1.000140200300400
Преко 1.000200300400500

Разгледнице

ТиражЦена
До 1.000200
Од 1.000 до 2.000400
Преко 2.000600

Омот за различите медије (CD, DVD...)

ТиражУнитрашњост омотаНасловна страна омота
До 1.000200400
Од 1.000 до 3.000300600
Преко 3.000400800

Рекламна

Билборд - по објави

ТиражМање од 20m2Више од 20m2
До 5300600
Од 5 до 10400800
Преко 105001000

Рекламе у новинама и магазинима по објави

Тираж1/4 стране1/2 стране3/4 странеЦела страна
До 10.000200250320400
Од 10.000 до 30.000240320400500
Преко 30.000300400500600

Посебна намена

Рекламни каталози, брошуре и лифлети

Тираж1/8 стране1/4 стране1/2 странеЦела странаДуплерицаНасловна
До 50080110140160200240
Од 500 до 1.000180210240320360400
Преко 1.000220330360440520660

Амбалажа

од 550

Манекенски портфолио - book

Број фотографијаДужа страна до 30cmдужа страна до 40cmДужа страна преко 40cm
До 5120160240
Од 5 до 10110150220
Преко 10100140200

За декорацију ентеријера

Број фотографијаДужа страна до 30cmдужа страна до 40cmДужа страна преко 40cm
До 5200400600
  • Приказ цена је исказан у поенима – један поен је еквивалент вредности једног евра по курсу НБС
  • Уколико је фотографија сама на страни у штампаном материјалу, без обзира на њену величину, рачуна се као цела страна
  • Све ауторске накнаде по овом тарифнику дате су као минимум и исказане у нето износу (без пореза и доприноса)
  • Све што није обухваћено овим ценовником, рагулише се уговором између аутора и наручиоца
  • Ценовник не подразумева додатну обраду фотографије, она се наплаћује одвојено и ствар је договора

Ценовник ступа на снагу по објављивању на званичном сајту УЛУПУДС-а (јун 2017. године) и на снази је до објављивања новог.

 

Уговор

Ако корисник прошири коришћење дела ван обима утврђеног у уговору, потребно је, уз добијање сагласности од аутора, да се са аутором закључи уговор којим ће се регулисати проширени пренос права искоришћавања, као и да аутору исплати нову ауторску накнаду у складу са тарифником.

Посебни услови рада

Ако се снимање обавља ван радног простора (атељеа) аутора или ван места становања аутора, корисник сноси све трошкове створене на тај начин у целини.

Сви посебни трошкови при снимању, као и ангажовање других сарадника и стручњака (асистената, манекена, фризера…) зарачунавају се ван овог тарифника и њих непосредно сноси корисник.

Када се врши снимање дела заштићених ауторским правом (музеји, галерије…) корисник обезбеђује потребне дозволе и обештећује носиоце права на заштићена дела.

Корисник је дужан да аутора фотографије потпише. Аутор има право да на сваку фотографију чији је аутор стави свој потпис и нумерише је, у циљу ефикасне заштите свог права.

Корисник фотографије у штампи (издавач) дужан је да аутору пре уласка у штампу стави на увид прелом књиге, часописа и сл. и добије од аутора фотографије сагласност за начин коришћења.

По изласку из штампе корисник је дужан да аутору фотографије достави бесплатно најмање један ауторски примерак.

За изгубљене или оштећене слајдове или фотоекспонате корисник је дужан да аутору исплати обештећење у висини износа по овом тарифнику.

Ако корисник има приговор на квалитет и употребљивост преузетих фотографија, дужан је да о наведеној околности неодложно извести аутора. Ако приговор не стигне аутору у року од 8 дана по извршеној примопредаји сматраће се да преузете фотографије у свему испуњавају намену коју су уговорене стране имале у виду при закључењу уговора.

Измена и прерада дела

Искључиво је аутор овлашћен да врши измене и прераде на свом делу.

Аутор искључује сваку интервенцију на његовом делу (ретуширање, кадрирање, било какву измену садржаја, претварање из колора у црно-белу фотографију и сл.)

Повреда моралних права

У случају да приликом коришћења дела изврши повреду моралних ауторских права, а нарочито:

  • Не навођењем имена и презимена аутора
  • Нарушавањем целовитости дела или таквом употребом дела која вређа част и углед аутора

корисник је дужан да аутора обештети.

Према Закону о ауторским правима наручилац је дужан да на сваком употребљеном ауторском делу потпише аутора (пуним именом и презименом или псеудонимом).


Преузмите УЛУПУДС ценовник фотографија 2017 (PDF)