Стари УЛУПУДС ценовник фотографија (2006)

Овај Преглед минималних цена фотографија (тарфиник) донело је Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС у мају 2006. године и користи се у судској пракси и приликом вештачења за утврђивање висине накнаде за неовлашћено коришћење фотографија за повреде ауторског права које настале до јуна 2017. године када је на снагу ступио нови ценовник фотографија.

 

ЗА ИНТЕРНЕТ И У ДРУГЕ ОБЛИКЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПРИКАЗИВАЊА

СврхаПериодТиражДо 300 kbДо 1.1 mb
Лична употреба5 годинаНеограничен1020
Вебсајт – правно лице1 годинаНеограничен4050
CD презентација – правно лицеНеограниченДо 5.0004050
Мултимедијални образовни CDНеограниченДо 5.0002030
Мултимедијални забавни CDНеограниченДо 5.00060100

ЗА ИЗДАВАШТВО

НОВИНЕ – једнократна употреба

Тираж1/81/41/23/4Цела страна
50.000305080100130
50.000 – 200.0006080120180240
Преко 200.00080120180240320

МАГАЗИНИ – Једократна употреба

Тираж1/41/23/4Цела странаНасловна страна
10.0006080100120250
10.000 – 50.00080100120150330
Преко 50.000120150180200450

КЊИГЕ – једнократна употреба

Тираж1/4 стране1/2 стране3/4 странеЦела странаНасловна страна
До 2.000507090105270
2.000 – 5.00080100130150390
Преко 5.00090120150180450

ПОСТЕРИ

ТиражДо B2Већи од B2
До 2.000200280
2.000 – 5.000280330
Преко 5.000400550

КАЛЕНДАРИ

ТиражЏепни форматB4B3B2
До 2.00050100150200
2.000 – 500070150200250
Преко 5.000100200250300

РАЗГЛЕДНИЦЕ

ТиражЦена
До 5.000200
5.000 – 10.000300
Преко 10.000400

ОМОТ ЗА РАЗЛИЧИТЕ МЕДИЈЕ (CD, DVD…)

ТиражУнутрашњостНасловна
До 5.000100200
5.000 – 10.000150300
Преко 10.000200400

РЕКЛАМНА

БИЛБОРД – једнократна употреба

ТиражДо 4 m2До 8 m2До 16 m2Megaboard
До 5150200300600
5 – 10200300500800
Преко 103005008001000

РЕКЛАМЕ У НОВИНАМА – једнократна употреба

Тираж1/41/23/4Цела страна
До 25.000100125160200
25.000 – 50.000120160200250
Преко 50.000150200250300

РЕКЛАМЕ У МАГАЗИНИМА – једнократна употреба

Тираж1/41/23/4Цела странаНасловна страна
До 5.000120160200250370
5.000 – 10.000130180220270400
Преко 10.000150200240290430

РЕКЛАМНИ КАТАЛОЗИ, БРОШУРЕ И ЛИФЛЕТИ

Тираж1/81/41/23/4Цела странаНасловна страна
До 5.00040557080100200
5.000 – 10.00090105120160180250
Преко 10.000110165180220260300

ПОСЕБНА НАМЕНА

УМЕТНИЧКА СТУДИЈА ПОРТРЕТА – за личну употребу или за манекенски портфолио – book

Број фотографијаДужа страна до 30 cmДужа страна до 40 cmДужа страна преко 40 cm
До 56080120
5 – 105575110
Преко 105070100

ЗА ДЕКОРАЦИЈУ ЕНТЕРИЈЕРА

Број фотографијаДужа страна до 30 cmДужа страна до 40 cmДужа страна преко 40 cm
До 5150300500

 

УГОВОР

Ако корисник прошири коришћење дела ван обима утврђеног у уговору, потребно је, уз добијање сагласности од аутора, да са аутором закључи уговор којиим ће се регулисати проширени пренос права искоришћавања, као и да аутору исплати нову ауторску накнаду у складу са овим тарифником.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ РАДА

Ако се снимање обавља ван радног простора (атељеа) аутора, или ван места становања аутора, корисник сноси трошкове створене на тај начин у целини.

Сви посебни трошкови при снимању, као и ангажовање других сарадника и стручњака (асистената, манекена, фризера…) зарачунавају се ван овог тарифника и њих непосредно сноси корисник.

Када се врши снимање дела заштићених ауторским правом (музеји, галерије…) корисник обезбеђује потребне дозволе и обештећује носиоце права на заштићена дела.

Корисник је дужан да аутора фотографије потпише. Аутор има право и дужност да на сваку фотографију чији је аутор стави свој потпис и нумерише је, у циљу ефикасније заштите свог права.

Корисник фотографије у штампи (издавач) дужан је да аутору пре уласка у штампу стави на увид прелом књиге, часописа и сл, и добије од аутора фотографије сагласност за начин коришћења.

По изласку из штампе корисник је дужан да аутору фотографије достави бесплатно најмање један ауторски примерак.

За изгубљене или оштећене слајдове или фотоекспонате корисник је дужан да аутору исплати обештећење у висини троструког износа по овом тарифнику.

Ако корисник има приговор на квалитет и употребљивост преузетих фотографија, дужан је да о наведеној околности неодложно извести аутора. Ако приговор не стигне аутору у року од 8 дана по извршеној примопредаји сматраће се да преузете фотографије у свему испуњавају намену коју су уговорене стране имале у виду при закључењу уговора.

 

ИЗМЕНА И ПРЕРАДА ДЕЛА

Искључиво је аутор овлашћен да врши измене и прераде на свом делу.

 

ПОВРЕДА МОРАЛНИХ ПРАВА

У случају да уговор не садржи предходну одредбу сматра се да корисник може да врши само оне интервенције (техничко технолошке природе) којима се не мења суштина дела.

Прекорачење наведеног оквира сматраће се повредом ауторских моралних права.

У случају да приликом коришћења дела изврши повреду моралних ауторских права, а нарочито:

  • ненавођењем имена и презимена аутора
  • нарушавањем целовитости дела или таквом употребом дела која вређа част или углед аутора корисник је дужан да аутора обештети.

Преузмите УЛУПУДС ценовник фотографија (PDF)