Pravna pomoć, savetovanje i zastupanje

Advokatska kancelarija Nedeljković i saradnici se bavi pružanjem pravne pomoći, savetovanjem (pravni konsalting) i zastupanjem domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima na teritoriji Republike Srbije pred svim sudovima, organima uprave, javnim preduzećima, organizacijama i drugim organima.

Pravna pomoć advokata

Zastupanje u privrednom pravu

 • Naplata potraživanja, osnivanje privrednih društava, registrovanje preduzetnika, otvaranje agencija, statusne promene, ugovori u privredi, izrada opštih akata, zastupanje u svim sporovima pred Privrednim sudom, stečajni postupci, likvidacija i dr.
 • Savetovanje, zastupanje, rešavanje statusa i zaštita prava svih slobodnih profesija (Frilensera – Freelance) koji obavljaju delatnost preko interneta i van njega.
 • Osnivanje udruženja građana (nevladine organizacije ili NVO (NGO)).

Zastupanje u građanskom pravu i odnosima

 • Naknada štete, imovinskopravni odnosi, smetanje poseda, ugovorni odnosi, zaštita prava svojine i državine, naplata potraživanja, stambeno pravo, zakupi i otkupi stanova i dr.

Ugovorno pravo

 • Izrada svih vrsta ugovora u privredi i u građanskopravnoj materiji i drugih isprava
 • Ugovor o delu
 • Ugovor o radu
 • Autorski ugovori
 • Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji
 • Ugovori iz oblasti IT prava
 • Licence
 • Sudska i vansudska poravnanja
 • Deobe
 • i drugi ugovori

 Zastupanje u radnom pravu i radnim odnosima

 • Radnopravni sporovi, izrada opštih akata, izrada pojedinačnih akata, izrada ugovora o radu preduzeća i pravnih lica i dr.

Zastupanje u porodičnom pravu

 • Razvod braka, zaštita od nasilja u porodici, utvrđivanje ili osporavanje očinstva, zaštita prava deteta, alimentacije, vršenje roditeljskog prava i drugi poslovi porodičnog prava.

Zastupanje u naslednom pravu

 • Izrada zaveštanja (testamenata), ugovora o doživotnom izdržavanju, pokretanje ostavinskog postupka i drugi poslovi naslednog prava.

Autorsko pravo i pravo intelektualne svojine

Medijsko pravo

Pravo u informacionim tehnologijama (IT pravo)

 • Osnivanje startup-a (tehnoloških kompanija) i sve propratne stručna pravne radnje
 • Internet i tehnološko preduzetništvo.
 • Savetovanje, izrada akata i ugovora za veb sajtove, AdWords, AdSense, PayPal, Payoneer i drugi servisi, elektronska trgovina i dr.
 • Zaštita autorskih prava na internetu (Copyright), Opšti uslovi korišćenja veb sajta (Terms and conditions), Creative commons i druge licence.
 • Deponovanje izvornog koda i njegova zaštita (source code escrow).
 • Radnje u vezi investiranja u startape.

Zastupanje u upravnom postupku pred svim organima državne uprave

 • Postupci pred katastrom nepokretnosti, zemljišno-knjižni sporovi, postupci za dobijanje državljanstva Republike Srbije, postupci u vezi prava na penziju, otkup stana, zakup stana, promena imena, prezimena, adrese i drugih podataka o ličnosti i dr.

Postupci pred Ustavnim sudom i Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Poreski postupak i poresko savetovanje

Zastupanje u postupcima medijacije

 • Zastupanje u svim postupcima medijacije u Republici Srbiji
 • Procena pogodnosti slučaja za medijaciju
 • Savetovanje klijenta i učestvovanje u izboru medijatora
 • Priprema klijenta za medijaciju i priprema strategija za zastupanje u medijaciji
 • Zaštita interesa klijenta u postupku medijacije
 • Učestvovanje u pregovaranju i savetovanje klijenta o bitnim pravnim i drugim aspektima mogućih rešenja
 • Sastavljanje i sprovođenje sporazuma postignutog u procesu medijacije

 

Pravna pomoć, zastupanje i savetovanje nisu besplatni.

 

Prilikom kontakta naše kancelarije molimo da nam iskreno i jasno predstavite činjenično stanje kako bi mogli da vam pružimo što kvalitetniju pravnu pomoć. Iskren odnos klijenta prema advokatu i odnos advokata prema klijentu je put do uspeha u ostvarivanju klijentovih prava.

 

Error (ignorantia) iuris nocet, facti non nocet.
Zabluda o pravu (neznanje prava) škodi, a zabluda o činjenicama ne škodi.

(Paulus – D. 22, 6, 9, pr.)