Kategorija Istorija

Istorija države i prava. Pravna istorija i počeci državne organizacije.

Vavilonska bračna pijaca

Brak u Mesopotamiji i gde je tu ljubav?

Brak u antičkoj Mesopotamiji je bio od vitalne važnosti za opstanak zajednice. Ukratko, služio je za obezbeđivanje potomstva, produžetak loze i garancija socijalne sigurnosti u društvu. Gledano očima današnjeg modernog čoveka brak kao jedini...

Sumer

Sumeri: Nema prava bez piva

Davno beše, ima tome skoro sedam hiljada ljeta, kada je prostor Međurečja (gr. Mesopotamije), a to je teritorija današnjeg Iraka i Kuvajta, naselio narod za koji se još sa sigurnošću ne zna odakle je...