Ознаке: Фотографија

Фотографија и заштита фотографије као ауторског дела је предмет Закона о ауторском и сродним правима.

Грза

Најчешће повреде ауторских права на интернету

Брзина којом се ствара и објављује тзв. садржај на интернету често доводи и до брзе повреде ауторских права. Иако постоји много начина како ауторско право може бити повређено, у овом тексту ћемо се осврнути...

Топли до, Стара планина

Нови УЛУПУДС ценовник фотографија 2017/2018

Ценовник (тарифник) фотографија је донела је фото секција УЛУПУДС-а (Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије) у јуну 2017. године и важи до доношења новог. Користи се у судској пракси приликом накнада за повреду...

ULUPUDS cenovnik fotografija

Стари УЛУПУДС ценовник фотографија (2006)

Овај Преглед минималних цена фотографија (тарфиник) донело је Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС у мају 2006. године и користи се у судској пракси и приликом вештачења за утврђивање висине...