Oznake: Fotografija

Fotografija i zaštita fotografije kao autorskog dela je predmet Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Topli do, Stara planina

Novi ULUPUDS cenovnik fotografija 2017/2018

Cenovnik (tarifnik) fotografija je donela je foto sekcija ULUPUDS-a (Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije) u junu 2017. godine i važi do donošenja novog. Koristi se u sudskoj praksi prilikom naknada za povredu...

ULUPUDS cenovnik fotografija

Stari ULUPUDS cenovnik fotografija (2006)

Ovaj Pregled minimalnih cena fotografija (tarfinik) donelo je Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS u maju 2006. godine i koristi se u sudskoj praksi i prilikom veštačenja za utvrđivanje visine...