Ознаке: Интелектуална својина

WIPO Уговор о ауторском праву

WIPO Уговор о ауторском праву

WIPO УГОВОР О АУТОРСКОМ ПРАВУ ПРЕАМБУЛА Уговорне стране, Желећи да развију и обезбеде заштиту ауторских права на књижевним и уметничким делима, на што ефикаснији и једнообразнији начин; Признајући потребу за установљавањем нових међународних правила...

Штампарска машина

Заштита ауторског права као борба издавача и аутора

Штампарска машина је један од познатијих стартапова у историји, чији је проналазак и даљи развој допрнео развоју заштите ауторског права. Изумео ју је Гутенберг у 15. веку. Међутим, није много познато, али против Гутенберга...

Заштита ауторског права у антици

Заштита ауторског права у антици и средњем веку

Од најранијих времена развој људске цивилизације можемо пратити кроз политичку историју, правну историју, филозофију, али и кроз уметност што је оно што највише асоцира проток времена од настанка људског рода до данас, а кроз...

Закон о жиговима

Закон о жиговима

ЗАКОН О ЖИГОВИМА („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009 и 10/2013) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим законом уређују се начин стицања и заштита права на знак у промету робе, односно услуга. Жиг је право којим...

Autorsko pravo

Закон о ауторском и сродним правима

ЗАКОН О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012 и 29/2016 – одлука УС) I ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1 Овим законом уређују се права аутора књижевних, научних, стручних и уметничких...