Ознаке: Жиг

Жиг је право којим се штити знак који у промету служи за разликовање робе, односно услуга једног физичког или правног лица од исте или сличне робе, односно услуга другог физичког или правног лица. Припада праву индустријске својине из корпуса интелектуалне својине, коју чине и ауторско и сродна права.

Жиг и право на жиг

Шта је жиг, право на жиг и у каквој је вези с брендом?

Значај жига и његове заштите је у данашњем добу излишно помињати. Међутим, многе су недоумице у вези жигова јер субјекти заштите често не знају шта желе заштитити. Разјаснићемо шта је жиг, односно право жига....

Закон о жиговима

Закон о жиговима

ЗАКОН О ЖИГОВИМА („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009 и 10/2013) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим законом уређују се начин стицања и заштита права на знак у промету робе, односно услуга. Жиг је право којим...