Oznake: Žig

Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica. Pripada pravu industrijske svojine iz korpusa intelektualne svojine, koju čine i autorsko i srodna prava.

Zakon o žigovima

Zakon o žigovima

ZAKON O ŽIGOVIMA(„Sl. glasnik RS“, br. 104/2009 i 10/2013)I OSNOVNE ODREDBEČlan 1Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na znak u prometu robe, odnosno usluga.Žig je pravo kojim se štiti znak koji u...