Stari ULUPUDS cenovnik fotografija (2006)

Ovaj Pregled minimalnih cena fotografija (tarfinik) donelo je Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS u maju 2006. godine i koristi se u sudskoj praksi i prilikom veštačenja za utvrđivanje visine naknade za neovlašćeno korišćenje fotografija za povrede autorskog prava koje nastale do juna 2017. godine kada je na snagu stupio novi cenovnik fotografija.

 

ZA INTERNET I U DRUGE OBLIKE ELEKTRONSKOG PRIKAZIVANJA

SvrhaPeriodTiražDo 300 kbDo 1.1 mb
Lična upotreba5 godinaNeograničen1020
Vebsajt – pravno lice1 godinaNeograničen4050
CD prezentacija – pravno liceNeograničenDo 5.0004050
Multimedijalni obrazovni CDNeograničenDo 5.0002030
Multimedijalni zabavni CDNeograničenDo 5.00060100

ZA IZDAVAŠTVO

NOVINE – jednokratna upotreba

Tiraž1/81/41/23/4Cela strana
50.000305080100130
50.000 – 200.0006080120180240
Preko 200.00080120180240320

MAGAZINI – Jedokratna upotreba

Tiraž1/41/23/4Cela stranaNaslovna strana
10.0006080100120250
10.000 – 50.00080100120150330
Preko 50.000120150180200450

KNJIGE – jednokratna upotreba

Tiraž1/4 strane1/2 strane3/4 straneCela stranaNaslovna strana
Do 2.000507090105270
2.000 – 5.00080100130150390
Preko 5.00090120150180450

POSTERI

TiražDo B2Veći od B2
Do 2.000200280
2.000 – 5.000280330
Preko 5.000400550

KALENDARI

TiražDžepni formatB4B3B2
Do 2.00050100150200
2.000 – 500070150200250
Preko 5.000100200250300

RAZGLEDNICE

TiražCena
Do 5.000200
5.000 – 10.000300
Preko 10.000400

OMOT ZA RAZLIČITE MEDIJE (CD, DVD…)

TiražUnutrašnjostNaslovna
Do 5.000100200
5.000 – 10.000150300
Preko 10.000200400

REKLAMNA

BILBORD – jednokratna upotreba

TiražDo 4 m2Do 8 m2Do 16 m2Megaboard
Do 5150200300600
5 – 10200300500800
Preko 103005008001000

REKLAME U NOVINAMA – jednokratna upotreba

Tiraž1/41/23/4Cela strana
Do 25.000100125160200
25.000 – 50.000120160200250
Preko 50.000150200250300

REKLAME U MAGAZINIMA – jednokratna upotreba

Tiraž1/41/23/4Cela stranaNaslovna strana
Do 5.000120160200250370
5.000 – 10.000130180220270400
Preko 10.000150200240290430

REKLAMNI KATALOZI, BROŠURE I LIFLETI

Tiraž1/81/41/23/4Cela stranaNaslovna strana
Do 5.00040557080100200
5.000 – 10.00090105120160180250
Preko 10.000110165180220260300

POSEBNA NAMENA

UMETNIČKA STUDIJA PORTRETA – za ličnu upotrebu ili za manekenski portfolio – book

Broj fotografijaDuža strana do 30 cmDuža strana do 40 cmDuža strana preko 40 cm
Do 56080120
5 – 105575110
Preko 105070100

ZA DEKORACIJU ENTERIJERA

Broj fotografijaDuža strana do 30 cmDuža strana do 40 cmDuža strana preko 40 cm
Do 5150300500

 

UGOVOR

Ako korisnik proširi korišćenje dela van obima utvrđenog u ugovoru, potrebno je, uz dobijanje saglasnosti od autora, da sa autorom zaključi ugovor kojiim će se regulisati prošireni prenos prava iskorišćavanja, kao i da autoru isplati novu autorsku naknadu u skladu sa ovim tarifnikom.

 

POSEBNI USLOVI RADA

Ako se snimanje obavlja van radnog prostora (ateljea) autora, ili van mesta stanovanja autora, korisnik snosi troškove stvorene na taj način u celini.

Svi posebni troškovi pri snimanju, kao i angažovanje drugih saradnika i stručnjaka (asistenata, manekena, frizera…) zaračunavaju se van ovog tarifnika i njih neposredno snosi korisnik.

Kada se vrši snimanje dela zaštićenih autorskim pravom (muzeji, galerije…) korisnik obezbeđuje potrebne dozvole i obeštećuje nosioce prava na zaštićena dela.

Korisnik je dužan da autora fotografije potpiše. Autor ima pravo i dužnost da na svaku fotografiju čiji je autor stavi svoj potpis i numeriše je, u cilju efikasnije zaštite svog prava.

Korisnik fotografije u štampi (izdavač) dužan je da autoru pre ulaska u štampu stavi na uvid prelom knjige, časopisa i sl, i dobije od autora fotografije saglasnost za način korišćenja.

Po izlasku iz štampe korisnik je dužan da autoru fotografije dostavi besplatno najmanje jedan autorski primerak.

Za izgubljene ili oštećene slajdove ili fotoeksponate korisnik je dužan da autoru isplati obeštećenje u visini trostrukog iznosa po ovom tarifniku.

Ako korisnik ima prigovor na kvalitet i upotrebljivost preuzetih fotografija, dužan je da o navedenoj okolnosti neodložno izvesti autora. Ako prigovor ne stigne autoru u roku od 8 dana po izvršenoj primopredaji smatraće se da preuzete fotografije u svemu ispunjavaju namenu koju su ugovorene strane imale u vidu pri zaključenju ugovora.

 

IZMENA I PRERADA DELA

Isključivo je autor ovlašćen da vrši izmene i prerade na svom delu.

 

POVREDA MORALNIH PRAVA

U slučaju da ugovor ne sadrži predhodnu odredbu smatra se da korisnik može da vrši samo one intervencije (tehničko tehnološke prirode) kojima se ne menja suština dela.

Prekoračenje navedenog okvira smatraće se povredom autorskih moralnih prava.

U slučaju da prilikom korišćenja dela izvrši povredu moralnih autorskih prava, a naročito:

  • nenavođenjem imena i prezimena autora
  • narušavanjem celovitosti dela ili takvom upotrebom dela koja vređa čast ili ugled autora korisnik je dužan da autora obešteti.

Preuzmite ULUPUDS cenovnik fotografija (PDF)