Oznake: Intelektualna svojina

WIPO Ugovor o autorskom pravu

WIPO Ugovor o autorskom pravu

WIPO UGOVOR O AUTORSKOM PRAVUPREAMBULAUgovorne strane,Želeći da razviju i obezbede zaštitu autorskih prava na književnim i umetničkim delima, na što efikasniji i jednoobrazniji način;Priznajući potrebu za ustanovljavanjem novih međunarodnih pravila i preciziranjem tumačenja određenih...

Zakon o žigovima

Zakon o žigovima

ZAKON O ŽIGOVIMA(„Sl. glasnik RS“, br. 104/2009 i 10/2013)I OSNOVNE ODREDBEČlan 1Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na znak u prometu robe, odnosno usluga.Žig je pravo kojim se štiti znak koji u...

Autorsko pravo

Zakon o autorskom i srodnim pravima

ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA(„Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka US)I PREDMET ZAKONAČlan 1Ovim zakonom uređuju se prava autora književnih, naučnih, stručnih i umetničkih dela (u daljem tekstu:...