Oznake: Intelektualna svojina

Intelektualna svojina je pravo svojine nad proizvodima ljudskog duha. U užem smislu intelektualna svojina obuhvata autorska prava i prava srodna autorskom pravu i pravo industrijske svojine.

Usko je vezana za oblast internet prava.

Topli do, Stara planina

Novi ULUPUDS cenovnik fotografija 2017/2018

Cenovnik (tarifnik) fotografija je donela je foto sekcija ULUPUDS-a (Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije) u junu 2017. godine i važi do donošenja novog. Koristi se u sudskoj praksi prilikom naknada za povredu...

Trajanje autorskog prava

Koliko traje autorsko pravo?

“Koliko traje autorsko pravo?” često je pitanje u praksi, jer neinformisani autori neretko prate strane izvore, dok je domaćih izuzetno malo. Otud i povod za ovaj tekst.Da odmah razrešimo nedoumicu: Autorsko pravo traje za...

ULUPUDS cenovnik fotografija

Stari ULUPUDS cenovnik fotografija (2006)

Ovaj Pregled minimalnih cena fotografija (tarfinik) donelo je Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS u maju 2006. godine i koristi se u sudskoj praksi i prilikom veštačenja za utvrđivanje visine...