Ознаке: Интернет право

Интернет право је мултидисциплинарни приступ проблемима као што су заштита података, ауторско право, електорнска трговина, заштита приватности, неовлашћено коришћење туђег садржаја, општи услови коришћења, спорови у вези интернет домена, високо-технолошки криминал, увреде путем друштвених мрежа и слично.

Местија, Сванетија, Грузија

Creative Commons лиценца у српском праву

Пре извесног времена се повела расправа међу лаицима са питањем да ли Creative Commons лиценца важи у српском праву и на српском суду, те ћемо у овом тексту покушати дати одговор на питање. Требало...

Закон о електронском документу

Закон о електронском документу

ЗАКОН О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОКУМЕНТУ („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1 Овим законом уређују се услови и начин поступања са електронским документом у правном промету, управним, судским и другим...

Autorsko pravo

Закон о ауторском и сродним правима

ЗАКОН О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012 и 29/2016 – одлука УС) I ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1 Овим законом уређују се права аутора књижевних, научних, стручних и уметничких...

Општи услови коришћења сајта

Шта су општи услови коришћења web сајта и да ли су нам потребни

Општи услови коришћења сајта нису новотарија, иако су све чешће присутни на домаћим интернет сајтовима. У квалитет израде и садржину општих услова овом приликом не желимо да улазимо. Намера овог текста је да ближе...