Oznake: Internet pravo

Internet pravo je multidisciplinarni pristup problemima kao što su zaštita podataka, autorsko pravo, elektornska trgovina, zaštita privatnosti, neovlašćeno korišćenje tuđeg sadržaja, opšti uslovi korišćenja, sporovi u vezi internet domena, visoko-tehnološki kriminal, uvrede putem društvenih mreža i slično.

Zakon o elektronskom dokumentu

Zakon o elektronskom dokumentu

ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način postupanja sa elektronskim dokumentom u pravnom prometu, upravnim, sudskim i drugim...

Autorsko pravo

Zakon o autorskom i srodnim pravima

ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka US) I PREDMET ZAKONA Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava autora književnih, naučnih, stručnih i umetničkih...